Jag är införstådd med att anmälan till denna kurs är bindande. Kursavgiften återbetalas endast tillbaka mot uppvisande av sjukintyg från läkare. Då tas en administrationsavgift ut på 50 kr.

Jag har förstått att allt som sker på kursen är konfidentiellt. Jag kan berätta om mina egna erfarenheter, men jag kommer inte att prata med utomstående om vad andra deltagare sagt och gjort och jag kommer inte att filma, ta kort eller spela in ljud under utbildningen utan allas samtycke.

Jag förstår att detta är en kurs som inte ska ses som en ersättning för terapi och att jag själv är ansvarig för att delta på ett sätt som jag känner att jag klarar av (psykiskt, fysiskt och känslomässigt).

Jag kommer även att respektera andras gränser och inte bruka våld, varken mot mig själv eller någon annan och jag har förstått att det inte är tillåtet att använda alkohol eller andra droger under kurserna.

Jag tar ansvar för att tala om ifall jag har några sjukdomar, allergier, får psykiatrisk vård, har fysiska dysfunktioner, är nyopererad, äter mediciner och att informera om annat som kursledningen eller övriga deltagare behöver känna till.

Jag är själv försäkrad under kursen och kan inte göra anspråk på skadestånd för något som jag själv gjort eller utsatt mig för.

Description image

Anmälan till Intimitet & Integritet

Drop in-anmälan till torsdagskvällarna i vår

Förnamn*

Efternamn*

Email*

Kön

Ålder

Mobilnummer

Hur hörde du talas om kursen?

Vad längtar du mest efter, som du vill att kursen ska ge dig?

Övriga meddelanden till kursledningen, som t.ex. behov av funktionsstöd

Kryssa i kursen härAtt betala         0.00 SEK

varav moms SEKFrågor markerade med en * betyder att de är obligatoriska.

Vi använder oss av ePay för att du ska kunna betala enkelt och tryggt via internet. Med ePay kan du sätta in pengar med VISA eller MasterCard. Du behöver inget konto på ePay för att betala.